2019

4.3 Slesvig/Stakkels Teenager/Info om dato følger

4.3 Slesvig/Stakkels Teenager/Info om dato følger

10.3 Besttellers/Stakkels Teenager

Køge/Stakkels Teenager/Forebyggelseskaravanen – dato følger

Køge/Stakkels Teenager/Forebyggelseskaravanen – dato følger

Køge/Stakkels Teenager/Forebyggelseskaravanen – dato følger

Køge/Stakkels Teenager/Forebyggelseskaravanen – dato følger

Køge/Stakkels Teenager/Forebyggelseskaravanen – dato følger

Køge/Stakkels Teenager/Forebyggelseskaravanen – dato følger

2.5 Rønde kulturhus/Stakkels teenager